Hloubková barvičková studie

pokračování 2

Co udělaly programy s naším obrázkem jsem vám ukázala na předchozí straně. Teď bych mohla vzít všech 447 mulinek značky DMC a udělat srovnání celé barevnice. Ale to není účelem tohoto pojednání. Rozdíly mezi barevnicemi jednotlivých programů vám ukážu jen na malém vzorku, na barvách z našeho obrázku - čísla všech mulinek, které se vyskytly v předchozí tabulce.

A včil mudruj. Který program je správný? Některé rozdíly jsou nepatrné, některé do očí bijící. Ale každopádně výsledek na vyšitém obrázku je nejistý.
Která paleta je důvěryhodnější?
Komu věřit?

Věřím bavlnkám. Barevnice dělají lidé, různí lidé a různými způsoby. Copak já vím, jestli provedli exaktní analýzu, jestli bavlnky fotografovali, skenovali nebo barvy stříleli jen tak od oka?
Udělala jsem si vlastní skeny bavlnek. Má to několik výhod. Vím přesně že bavlnky byly sejmuty za stejných technických a světelných podmínek. Vím přesně, že barvy nebyly upravovány a dolaďovány. Sice nejsou hezčí a zářivé, ale zato jsou objektivně přesnější. Mohu tak porovnávat odstíny mezi sebou vzájemně a to i bavlnky jiných značek než je jen DMC (třeba Niťárna Česká Třebová, která v amerických barevnicích stoprocentně není). Mohu tak objektivně zjistit, která barva jiné značky může nejpřesněji nahradit barvu vybrané značky (čili vytvořit objektivní převodník).
Ale hlavně mohu doladit barevnice od výrobců programů, sjednotit je a tím získat věrohodnější výsledky virtuální výšivky. Virtuální výšivka by pak měla odpovídat výsledku realizovaném v materiálu.

Kde je pravda?

Netvrdím, že můj způsob je jediný správný. Ale rozhodně tak získávám svůj pevný bod, podle kterého otočím vesmírem. Mám svůj srovnávací vzorek, kde jsou rozdíly jednotlivých výrobců programů prokazatelné. Ano, jsou to skutečně ty stejné barvy jako v předchozích tabulkách (můžete si to ověřit podle RGB), jen jsem je položila vedle naskenované mulinky.

DMC skener PM PCS RSD
152
437
422
3064
407
3859
841
223
642
3863
611
632
315
3860
3802
221
433
779
839
3857
3031
838
938
154
3371
310

Pro mě to byl šok. Ve výše uvedených tabulkách se rozdíly nejeví tak výrazně, ale v přímé konfrontaci s naskenovanou mulinkou si člověk říká, jak je možné, že se na obrázky vyšité skutečnými bavlnkami dá vůbec koukat, když barvy naprosto neodpovídají bavlnkám?

Vzpomeňte na jeden z mých prvních obrázků, na Pejska. Byl to výběr barev od oka a jak to dopadlo? Příšerně! Nabývám pocit, že i barevnice v těchto programech byly laděny od oka. Původně byly třeba naskenované, ale pak někdo přišel, koukl na to a řekl si - tahle je přece tmavší, tahle červenější. Přitmavil, přičervenil a objektivita je fuč.

Po vytvoření této tabulky naprosto chápu námitky některých vyšívaček, že zadaný obrázek jim při vyšívání vychází "tmavší" a "jinak barevný", než jsem jim navrhla. Hodně jsem se tím trápila, ale teď už vím, že "na rozladěnou kytaru zahraješ jen falešnou melodii". Tak se dáme do ladění tónů.

Všimněte si rozdílů zejména u tmavých tónů. Třeba zrovna barva nejtmavší, což je černá (DMC 310). Skutečná mulinka nikdy není úplně černočerná, naskenovaná je dokonce jen tmavě šedá. A vyšitá také není černočerná, protože má tvar, lesk, světla a stíny, které zprůměrované prostě nemohou být černočerné. A tak je vnímá i oko na vyšitém obrázku - jako průměr světla a stínu (a to nemluvím o případu, kdy pod černými křížky prosvítá světlá látka).